ΔραστηριότητεςΟι βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι:

 

v Προστασία περιβάλλοντος

v Διαχείριση στερεών αποβλήτων

v Διαχείριση υγρών αποβλήτων

v Διαχείριση υδατικών πόρων

v Ανάπτυξη υδραυλικών έργων

v Ανάπτυξη συγκοινωνιακών έργων

v Υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων

Έργα

Πληροφορίες

Ι. Κουγιανός & Συνεργάτες Ε.Ε.
Σύμβουλοι Μηχανικοί
Επτανήσου 48 – 11361 Αθήνα
Τηλ / φαξ : 210 8847035
email :

www.koujianos.gr