Ανθρώπινο ΔυναμικόΤο επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας συνίσταται από τους εταίρους, το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό και τους συνεργαζόμενους επιστήμονες.

Τα βασικά στελέχη έχουν να παρουσιάσουν μια μακρά δραστηριότητα στο χώρο των μελετών που ξεκινά από το 1990. Οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο στελεχιακό δυναμικό είναι:

v  Πολιτικοί Μηχανικοί

v  Χημικοί Μηχανικοί

v  Μηχανικοί Περιβάλλοντος

v  Περιβαλλοντολόγοι

v  Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

v  Τοπογράφοι Μηχανικοί

Έργα

Πληροφορίες

Ι. Κουγιανός & Συνεργάτες Ε.Ε.
Σύμβουλοι Μηχανικοί
Επτανήσου 48 – 11361 Αθήνα
Τηλ / φαξ : 210 8847035
email :

www.koujianos.gr