Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρείας είναι:

Οι υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν:

Το επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας συνίσταται από τους εταίρους, το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό και τους συνεργαζόμενους επιστήμονες.

Η εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω μελετητικά πτυχία:

Η εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα των σταδίων των μελετών των έργων στους τομείς που δραστηριοποιείται.

Βεβαίωση επιθεώρησης πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008

Έργα

Πληροφορίες

Ι. Κουγιανός & Συνεργάτες Ε.Ε.
Σύμβουλοι Μηχανικοί
Επτανήσου 48 – 11361 Αθήνα
Τηλ / φαξ : 210 8847035
email :

www.koujianos.gr