-Ειδικά Υδραυλικά Έργα
-Ύδρευση

-Αποχέτευση Ομβρίων
-Φράγματα - Λιμνοδεξαμενές
-Άρδευση
-Διαχείριση Υδατικών Πόρων


-Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
-Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
-Περιβαλλοντικός Θόρυβος
-Μελέτες Περιβάλλοντος
-Αναπλάσεις Χώρου


-Οδοποία
-Μελέτες Κυκλοφορίας


-Υδατικοί Πόροι
-Προστασία Περιβάλλοντος
-Συγκοινωνιακή Υποδομή

Έργα

Πληροφορίες

Ι. Κουγιανός & Συνεργάτες Ε.Ε.
Σύμβουλοι Μηχανικοί
Επτανήσου 48 – 11361 Αθήνα
Τηλ / φαξ : 210 8847035
email :

www.koujianos.gr